Voor docenten

Druk 1, ‘succesvol afstuderen in de hbo-praktijk’

In 2011 heeft Jan Dik Zegel zijn eerste druk van het boek ‘Van Probleem Naar Prestatie, succesvol afstuderen in de hbo-praktijk’ gelanceerd. Na 4 succesvolle jaren is er nu een opvolger geschreven. Deze tweede, volledig herziene druk, is met goedkeuring van het Lectoraat Methodologie en Praktijkgericht Onderzoek geschreven en is bijzonder actueel.

‘Van probleem naar prestatie’ bevat twee belangrijke wijzigingen

De afgelopen jaren zijn de eisen van onderzoek, praktijkopdrachten en afstuderen in het hbo sterk veranderd. Mede daarom heeft Jan Dik Zegel een nieuwe, volledig herziene editie geschreven. In zijn tweede titel in deze serie (Van Probleem Naar Prestatie, in 6 stappen naar een praktijkopdracht) ligt de focus op het maken van een praktijkopdracht.

De eerste druk van dit boek was bedoeld als afstudeergids. Maar het opzetten en uitvoeren van een praktijkopdracht is niet iets wat je uit een boekje kunt leren. Studenten moeten vanaf het begin van hun opleiding oefenen met de benodigde concepten en werkwijzen om de ervaring en het vakmanschap op te doen die nodig zijn om aan het eind van de studie een afstudeeropdracht succesvol te kunnen uitvoeren.

Al vanaf het eerste studiejaar

De hier aangereikte methodiek kan al vanaf het eerste studiejaar worden gebruikt. Het maken van een onderzoeksontwerp, het uitvoeren van onderzoek en het ontwerpen van oplossingen en interventieplannen kan eenvoudig en met veel begeleiding beginnen en langzamerhand complexer en zelfstandiger worden gedaan.

Daarom is de ondertitel van het boek niet langer ‘Afstuderen in de HBO-praktijk’, maar ‘In 6 stappen naar een praktijkopdracht’.

Methodisch werken

Een tweede wijziging is de aandacht voor het methodisch werken.
Vanuit het onderwijs is er een steeds grotere vraag naar methodisch werken. Studenten moeten laten zien dat zij bij het uitvoeren van hun praktijkopdrachten onderzoek kunnen doen. In de opzet van dit boek is het methodisch opzetten en uitvoeren van onderzoek beschouwd als middel en niet als doel op zich. Dat onderzoek zal moeten leiden tot kennis, waarmee oplossingen kunnen worden ontworpen en onderbouwd.

Bent u benieuwd geworden naar het werk?

Bestel dan uw docentenexemplaar via een mail naar info@opdei.nl. Laat ons weten welke functie u heeft en met welke hogeschool u verbonden bent, dan sturen wij een docentenexemplaar op.