Didactisch materiaal

Uitgeverij Op de i biedt een rijke verzameling oefenmateriaal aan dat studenten kunnen gebruiken voor het onder de knie krijgen van de vaardigheden die ze moeten inzetten bij het opzetten en uitvoeren van een praktijkopdracht.

Onderwerpen:

  • Het maken van een onderzoeksontwerp: probleemstelling-(SMART)doelstelling-hoofdvraag-deelvragen-afbakening-randvoorwaarden en het kiezen van het juiste niveau:  zie het filmpje
  • Analyseren en de probleemkluwen ontwarren. Het maken van een Effect-Cause-Effect diagram. Leren denken in oorzaak en gevolg: vooruit en achteruit redeneren, ask why 5 times en Ishikawa
  • Het maken van een implementatieplan, met aandacht voor de wie, wanneer, weerstand en waarborgen vraag, een veranderplan opstellen
  • Zorgen voor transparantie, reproduceerbaarheid en onderbouwing van conclusies, keuzes en aannames
  • Leren reflecteren