Van Probleem naar Prestatie

 

 

In veel HBO-opleidingen wordt van studenten gevraagd hun kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en daarvoor moeten ze opdrachten in een echt bedrijf uitvoeren volgens de eisen die de opleiding daaraan stelt.

Dit boek is gericht op die opleidingen, waarbij gevraagd wordt de resultaten of prestaties van bedrijven of organisaties te verbeteren.

In het eerste hoofdstuk worden verschillende modellen en visies geïntroduceerd om grip te krijgen op de structuur en relevantie van een praktijkopdracht en in de daarop volgende hoofdstukken worden de stappen die je moet zetten bij de opzet en uitvoering van een praktijkopdracht min of meer chronologisch beschreven. Min of meer chrono- logisch, omdat bij een praktijkopdracht onvermijdelijk fases door elkaar gaan lopen of in afwijkende volgorde worden uitgevoerd.

In het eerste hoofdstuk, over de methodiek, komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Prestaties. Zoals uit de titel van dit boek blijkt gaat het bij praktijkopdrachten om prestaties. In dit deel wordt duidelijk gemaakt wat prestaties zijn en waarom prestaties de kern vormen van een praktijkopdracht.
 • Praktijkopdrachten zijn gericht op een verbetering van de huidige prestaties, of op het realiseren van nieuwe prestaties. Dat onderscheid is van belang voor de werkwijze en de definitie van de probleemstelling en hoofdvraag van de opdracht.
 • Om te kunnen praten over een praktijkopdracht moet je een beeld hebben van de onderdelen ervan en het verband daartussen. Daarvoor is een model ontworpen, het raamwerk praktijkopdrachten.
 • Als je aan de slag gaat met een opdracht is het van belang om in de juiste volgorde te werk te gaan. Dan werk je volgens een praktijkopdracht-cyclus. Die volgorde van activiteiten wordt hier aangegeven evenals het belang van de verschillende stappen.
 •  Als student moet je in staat zijn om methodisch te werken. Het begrip methodisch wordt hier in vijf belangrijke onderdelen toegelicht, die afgeleid zijn van de afspraken die daarover in de HBO-raad zijn gemaakt.Daarna volgen de hoofdstukken met de 6 stappen van de praktijkopdracht-cyclus:
  Fase 1. Oriënteren en signaleren van het probleem inclusief literatuurverkenning
  Fase 2. Onderzoeksontwerp maken
  Fase 3. Gegevens en kennis verzamelen, analyseren en conclusies trekken
  Fase 4. Ontwerpen
  Fase 5. Verslag schrijven
  Fase 6. ReflecterenIn de bijlagen vind je een voorbeeld, waarbij aan de hand van een eenvoudige casus de hier besproken methoden worden toegepast, en een alternatieve methode voor het opstellen van deelvragen.